Certificiranje

Postopek certificiranja pri Mednarodnem združenju facilitatorjev International Association of Facilitators)

Mednarodno združenje facilitatorjev (IAF – International Association of Facilitators) poleg promocije, podpore in izmenjave, razvoja dejavnosti ter mednarodnega mreženja, zagotavlja tudi možnost za osebno napredovanje članov. To se kaže tudi v razvoju sistema certificiranja članov oz. njihovih profesionalnih kompetenc. Sistem certificiranja zagotavlja članom povratno informacijo, daje pa tudi univerzalno informacijo (standard) o njihovi usposobljenosti na katerem koli koncu sveta, kar je zelo pomembno za podjetja in druge uporabnike teh storitev.

Namen certificiranja je predvsem ponuditi kandidatom priložnost, da preko postopka certificiranja demonstrirajo svojo usposobljenost in hkrati dobijo relevantno in objektivno povratno informacijo. Slednjo zagotavljajo za ta namen s strani združenja usposobljeni in akreditirani ocenjevalci.

Postopek certificiranja poteka pri Mednarodnem združenju facilitatorjev. Društvo facilitatorjev Slovenije je v preteklosti že razmišljalo o lastnem sistemu certificiranja, vendar je bila kasneje sprejeta odločitev, da je mednarodno pridobljeni certifikat končna (in edina) stopnja v priznavanju facilitatorskih kompetentnosti. Ta letno razpiše nekaj dogodkov, na katerih izvaja tudi postopek certificiranja. Postopek certificiranja je razdeljen v dve fazi in sicer v fazo prijave in fazo demonstracije kompetentnosti (praktični del). Obe fazi sta v nadaljevanju bolj podrobno predstavljeni. Podrobnosti si v angleščini lahko preberete na spletni strani IAF (www.iaf-world.org).