Politika varovanja osebnih podatkov

Od dne 25.3.2024 dalje je Društvo moderatorjev Slovenije  vpisano v register društev  z novim nazivom Društvo facilitatorjev Slovenije.

Politiko varovanja osebnih podatkov smo posodobili v skladu z novim nazivom in uskladili z novim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, UL RS štev.163/22).

V društvu si prizadevamo, da se pri nas počutite varni, pri čemer stremimo k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zavedamo se svoje odgovornosti v zvezi z ravnanjem z vašimi osebnimi podatki, zato vse osebne podatke obdelujemo v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in s Splošno uredbo o varstvu podatkov (»GDPR«).

Namen Politike varovanja osebnih podatkov (»Politika«) je, da vas seznanimo, za katere namene pridobimo vaše osebne podatke, kakšna bo njihova uporaba, kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

1.   Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Društvo facilitatorjev Slovenije, Vodnikova cesta 211, 1000 Ljubljana, matična številka: 1046343, e-naslov: info@drustvo-facilitatorjev.si.

2.   Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vse osebne podatke, ki nam jih posredujete, bomo obravnavali zaupno in jih uporabili zgolj v namene, za katere ste jih posredovali. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za kak drug namen, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas zaprosili za vaše soglasje.

2.1.     Obisk in uporaba spletne strani

Ob vsakem obisku spletnih strani www.drustvo-facilitatorjev.si  se v oblaku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezni računalnik oziroma drugo napravo, povezano s spletom; različica brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo za potrebe vodenja svoje statistike obiskov obeh spletnih strani. Društvo tako zbrane podatke obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Če na spletni strani obstajajo povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z društvom, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. 

2.2.     Prijava na elektronske novice in obvestila 

Na naši spletni strani ali z izpolnitvijo fizičnih obrazcev se lahko naročite na prejemanje novic ter informacij s področja facilitiranja ter na obvestila o naših izobraževanjih in delavnicah, in sicer tako, da nam posredujete ime in priimek ter e-naslov. V primeru prijave vas lahko društvo prek tega e-naslova obvešča o novostih iz svoje ponudbe storitev, vam posreduje informacije ter članke o facilitiranju ali pa vas obvešča o aktualnih dogodkih (izobraževanjih, delavnicah, mesečnih srečanjih…), ki jih prireja.

Navedeni osebni podatki se obdelujejo na osnovi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje oglasnih sporočil kadar koli prekličete.

2.3.     Obdelava osebnih podatkov naših članov

Podatke, ki nam jih posredujete v okviru prijave postani član ali prijave ne e-novice, nam posredujete prostovoljno. Te podatke bo društvo obdelovalo zgolj za potrebe obveščanja in organiziranja dogodkov. Za pravilnost in točnost teh podatkov ste odgovorni izključno sami.

3.   Uporabniki podatkov 

Vsi podatki, zbrani na osnovi zgoraj naštetih pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in jih brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretjim osebam.

V okviru zakonskih pristojnosti je mogoče vaše osebne podatke razkriti naslednjim obdelovalcem podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 • administratorju in skrbniku spletne strani.

Društvo se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredoval ali prenesel v tretjo državo ali kakšni mednarodni organizaciji.

4.   Obdobje hrambe 

Osebni podatki se lahko shranjujejo le toliko časa, kolikor je rok hrambe, če tega roka ni, pa toliko časa, kolikor določa zakon ali dokler traja pogodba s posameznikom, čigar podatki se obdelujejo, in še 5 let po njenem prenehanju, ali za čas, za katerega je posameznik privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov ali dokler ni dosežen namen obdelave. Rok hrambe za konkretne (baze) osebnih podatkov določi društvo samo.

Podatki se hranijo na način in v obliki, ki omogoča dostop in obdelavo identifikacijskih podatkov zgolj za tisto omejeno količino časa, ki je nujno potrebna za dosego namena, zaradi katerega se podatki zbirajo in/ali obdelujejo.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi izrecne privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve. Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje. Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani, se podatki nemudoma, nepovratno in trajno izbrišejo.

5.   Vaše pravice 

Društvo zagotavlja uresničevanje vseh pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. 

Od Društva lahko kadar koli zahtevate:

 • potrditev, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne
 • dostop do osebnih podatkov (vpogled vanje in njihovo prepisovanje)
 • informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov, kot so informacije o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, ki so jim bili/jim bodo razkriti osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, obstoju morebitnega avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter o obstoju morebitnega iznosa podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo
 • popravek netočnih osebnih podatkov in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov
 • pravico do izbrisa vseh osebnih podatkov (»pravica do pozabe«), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena GDPR, predvsem pa v primeru preklica privolitve
 • pravico do omejitve obdelave, če oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preverbo točnosti osebnih podatkov, je obdelava nezakonita in namesto izbrisa zahtevate omejitev uporabe podatkov upravljavec podatkov ne potrebuje več za potrebe obdelave, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, vložite ugovor zoper obdelavo svojih podatkov na osnovi zakonitih interesov upravljavca, dokler se ne preveri zakonitost njihove obdelave
 • pravico do prenosljivosti podatkov oz. prejem podatkov v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali posredovanje podatkov drugemu upravljavcu
 • pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na osnovi vaše privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost njihove obdelave, ki se je izvajala do njenega preklica.

Društvo vam bo na vašo zahtevo in v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico, da zoper Društvo vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. 

6.   Stik in postopek uveljavljanja pravic

Na vprašanja o zaupnosti svojih podatkov ter načinu njihovega zbiranja in obdelave ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi s svojimi podatki vam bo odgovorila odgovorna oseba pri Društvu. 

Vse vaše zahteve, ki zadevajo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, v pisni obliki naslovite na naslov Društvo facilitatorjev Slovenije, Vodnikova cesta 211, 1000 Ljubljana, e-naslov: info@drustvo-facilitatorjev.si

Za potrebe ugotovitve vaše identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo tudi dodatne podatke. Društvo lahko ukrepanje zavrne zgolj v primeru, če dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati. 

Na vašo pisno zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov, velja stroga zaupnost. 

7.   Spremembe 

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Zato vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

V Ljubljani, 6. 6. 2024