Upravni odbor društva

Dragana Prijanovič

Predsednica

Dragana je facilitatorka skupinskih procesov, NLP Coach, Professional Certified coach (PCC)TM certificiran pri mednarodni federaciji coachev (International Coaching Federation, ICF), certificirana trenerka L.1  Points of You® Akademije, NLP Trener, ADEC (Adult Educator in Company) Master Trainer,  in facilitatorka orodja SDI® (Strength Deployment Inventory). Od skupaj 25 let izkušenj v gospodarstvu, je bila več kot 10 let odgovorna za razvoj kadrov v podjetju.  Izkušnje v gospodarstvu, vodenje različnih timov in skupin ter sodelovanje v njih, so trdno jedro razumevanja procesov in skupinske dinamike v organizacijah in so ji dobra popotnica na področju razvoja organizacij in sodelovalnega voditeljstva ter povezovanju timov in skupin v plodovito sodelovanje. Je sedanja predsednica društva in aktivna članica društva že več kot 12 let (pred tem v 2 mandatih članica UO in v enem mandatu predsednica NO).

Alenka Oblak

Članica upravnega odbora

Alenka je gostiteljica procesov sprememb in s pristopi neformalnega izobraževanja podpira ustvarjalnost in aktivacijo vseh vključenih, da se tako sprostijo potenciali za soustvarjanje ter boljše in uresničljive ideje. V raznolikih organizacijah in skupnostih (v mladinskem delu, na področju inkluzije, v podjetništvu, vodstvenim kadrom, šolstvu, lokalnih skupnostih) facilitira procese s pristopi, ki temeljijo na Umetnosti gostiteljstva in žetve pogovorov, Nenasilne komunikacije, embodimenta, grafične facilitacije, pustolovskega učenja, učenju v naravi. Ne pove, kaj narediti – z vključevanjem vseh vpletenih soustvarja procese za korake naprej.

Ana Kyra Bekš

Članica upravnega odbora

Ana Kyra je storitvena oblikovalka, načrtovalka uporabniških izkušenj in uporabniških raziskav. Poleg tega se ukvarja tudi s facilitacijo soustvarjalnih procesov, učnih procesov ter občasno mentorira in svetuje posameznikom in organizacijam. Zadnja leta se predvsem posveča projektom v javnem sektorju, občasno pa še vedno sodeluje z večjimi in manjšimi podjetji ter nevladnimi organizacijami. Pri svojem delu uporablja znanja, teorijo in prakse iz nevroznanosti, iger, gledališke improvizacije, sistemskega mišljenja in psihologije. Je soustanoviteljica Servis 8, prvega zavoda za storitveno oblikovanje v Sloveniji, soiniciatorka skupnosti SDxUX Drinks Ljubljana ter partnerka pri mednarodni organizaciji Co-Creation School. 

David Šturm

Član upravnega odbora

David je geograf, tabornik (tudi strokovni sodelavec za program in izobraževanja na Zvezi tabornikov Slovenije), alpinistični pripravnik in občasni oblikovalec ter glasbenik. In v vsakem od teh okolij facilitator. Preko tabornikov in gorništva je razvil veščine, ki so ga pripeljale do vodenja delavnic preživetja in življenja v naravi. Kot trener pri Tembuilding akademiji je razvijal in izvajal delavnice za time in vodje (certificiran trener, certificiran NPL praktik). Naslednji korak je bil usmerjen v vodenje večjih mednarodnih projektov, ki so temeljili na zbiranju informacijah o potrebah po znanju, pripravi izobraževalnih programov, izvedbi delavnic/online tečajev in grajenju učečih se skupnosti (Center of Excellence in Finance). V zadnji letih je deloval kot samostojni facilitator, ki je organizacijam pomagal pri postavitvi vrednot, oblikovanju in zagonu projektov, reševanju izzivov in gradnji timov.

Klavdija Štajdohar

Članica upravnega odbora

Klavdija je po izobrazbi univerzitetna diplomirana kulturologinja in magistrica znanosti. Trenutno je zaposlena na Univerzi v Ljubljani v službi za mednarodno raziskovalno dejavnost. Pred tem je bila 10 let aktivna v mladinskem sektorju. Ima večletne izkušnje kot trenerka s področja mladinskega dela, globalnega učenja in socialnih veščin. Redno se izobražuje in izpopolnjuje facilitatorske veščine ter se navdušuje nad agilnimi pristopi. Je certificirana Professional Scrum Master I.

Maja Dobrne

Članica upravnega odbora

Maja je vodja izobraževanja v Kulturno izobraževalnem društvu PiNA iz Kopra. Je članica bazena trenerjev MOVITA in alumni članica bazena trenerjev Mladinskega sveta Slovenije ter sodeluje z različnimi mednarodnimi organizacijami na teme projektnega managementa, sodelovanja znanosti, umetnosti in kulture, ranljivih skupin, kreativnega vodenja in področja solidarnosti. Je tudi certificirano LEGO Serious play trenerka.  V svet trenerstva in facilitacije je vstopila skupaj s taborniki. Preko evropske prostovoljske službe in dela v različnih mladinskih organizacijah je spoznala vse aspekte vodenja projektov in vodenja skupin, tako mladih, kot tudi starejših. Njena strast je odkrivanje potenciala v ljudeh ter skupinah in spodbujanje v smer uresničitve le tega. Na lestvico najvišjih prioritet postavlja pomembnost sodelovanja, povezovanja in krepitve dialoga.